pld-2022世界杯买球app

pld
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合rohs和doe 要求

  -  25000 小时寿命

详细资料获取
pld
详细资料获取
 • model
 • w
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • ra
 • life
  (h)
 • φ
  (mm)
 • h1
  (mm)
 • h2
  (mm)
 • d
  (mm)
 • 资料获取
 • pld
 • 26
 • 105
 • 325
 • 1780/1680
 • g24q-3
 • 82
 • 12000
 • 12
 • -
 • 150
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 26
 • 105
 • 325
 • 1780/1680
 • g24d-3
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 173
 • 150
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 18
 • 100
 • 220
 • 1200/1120
 • g24q-2
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 147
 • 131
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 18
 • 100
 • 220
 • 1200/1120
 • g24d-2
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 154
 • 131
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 13
 • 91
 • 175
 • 890/860
 • g24q-1
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 132
 • 116
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 13
 • 91
 • 175
 • 890/860
 • g24d-1
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 139
 • 116
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 10
 • 64
 • 190
 • 620/550
 • g24q-1
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 103
 • 87
 • 27
 • 资料获取
 • pld
 • 10
 • 64
 • 190
 • 620/550
 • g24d-1
 • 82
 • 12000
 • 12
 • 110
 • 87
 • 27
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置