t8u-2022世界杯买球app

t8u
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合rohs和doe 要求

  -  25000 小时寿命

详细资料获取
t8u-iec
详细资料获取
 • model
 • wattage
  (w)
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • ra
 • life
  (h)
 • l
  (mm)
 • a
  (mm)
 • d
  (mm)
 • 资料获取
 • t8-u-58w
 • 58
 • 115
 • 670
 • 5220
 • 2g13
 • 82
 • 10000
 • 765
 • 92
 • 26
 • 资料获取
 • t8-u-36w
 • 36
 • 110
 • 430
 • 3350
 • 2g13
 • 82
 • 10000
 • 607
 • 92
 • 26
 • 资料获取
 • t8-u-18w
 • 18
 • 60
 • 370
 • 1350
 • 2g13
 • 82
 • 10000
 • 310
 • 92
 • 26
 • 资料获取
t8-u-800
详细资料获取
 • model
 • wattage
  (w)
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • ra
 • life
  (h)
 • l
  (mm)
 • a
  (mm)
 • d
  (mm)
 • 资料获取
 • t8u-32w
 • 32
 • 137
 • 265
 • 2850/2720
 • 2g13
 • 82
 • 20000
 • 571.5
 • 152.4
 • 26
 • 资料获取
 • t8u-31w
 • 31
 • 135
 • 265
 • 2775/2630
 • 2g13
 • 82
 • 20000
 • 571.5
 • 40.6
 • 26
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置