t12-2022世界杯买球app

t12
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合rohs和doe 要求

  -  25000 小时寿命

详细资料获取
t12
详细资料获取
 • model
 • wattage
  (w)
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • ra
 • life
  (h)
 • a
  (mm)
 • b
  (min) (mm)
 • b
  (max) (mm)
 • c
  (mm)
 • d1
  (mm)
 • 资料获取
 • t12
 • 40
 • 101
 • 430
 • 2400
 • g13
 • 90
 • 24000
 • 1199.4
 • 1504
 • 1206.5
 • 1213.6
 • 38
 • 资料获取
 • t12
 • 34
 • 79
 • 460
 • 2200
 • g13
 • 90
 • 24000
 • 1199.4
 • 1204
 • 1206.5
 • 1213.6
 • 38
 • 资料获取
 • t12
 • 30
 • 77
 • 430
 • 1750
 • g13
 • 90
 • 24000
 • 894.6
 • 899.2
 • 901.7
 • 908.8
 • 38
 • 资料获取
 • t12
 • 20
 • 57
 • 380
 • 800
 • g13
 • 90
 • 24000
 • 589.9
 • 594.4
 • 596.9
 • 604
 • 38
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置