led t8-2022世界杯买球app

led t8
 • -  全玻璃外壳,抗弯曲,阻燃,热稳定性好

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  自主开发的特殊涂膜技术,均匀和柔和的照明效果

  -  低纹波

  -  专利技术保障

  -  ce/emc认证

  -  50,000 小时寿命

  -  5年质保

详细资料获取
欧洲led t8
详细资料获取
 • model
 • size
  (m)
 • power
  (w)
 • lumen
  (lm)
 • efficacy
  (lm/w)
 • voltage
  (v)
 • cri
 • pf
 • cap
 • life
  (hrs)
 • pack
  (pcs)
 • 资料获取
 • t8-0.6m-1050lm-8w
 • 0.6
 • 8.0
 • 1050
 • 130
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-0.9m-1600lm-12w
 • 0.9
 • 12.0
 • 1600
 • 130
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-1.2m-2200lm-17w
 • 1.2
 • 17
 • 2200
 • 130
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-1.5m-2750lm-21w
 • 1.5
 • 21
 • 2750
 • 130
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-0.6m-1500lm-9w
 • 0.6
 • 9.0
 • 1500
 • 167
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-1.2m-3000lm-18w
 • 1.2
 • 18
 • 3000
 • 167
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-1.5m-4000lm-24w
 • 1.5
 • 24
 • 4000
 • 167
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
 • t8-1.8m-4000lm-24w
 • 1.8
 • 24.0
 • 4000
 • 167
 • 220-240
 • 83
 • 0.95
 • g13
 • 50,000
 • 25
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置