2d-2022世界杯买球app

2d
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合rohs和doe 要求

  -  25000 小时寿命

详细资料获取
亚洲2d
详细资料获取
 • model
 • wattage
  (w)
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • a
  (mm) max.
 • b
  (mm) max.
 • c
  (mm) max.
 • d
  (mm) max.
 • e
  (mm) max.
 • f
  (mm) max.
 • g
  (mm) max.~max.
 • 资料获取
 • 2d
 • 10w
 • 72
 • 180
 • 650/580
 • gr10q
 • 92
 • 95
 • 34.5
 • 14
 • 34.2
 • 38.2
 • 29~29.5
 • 资料获取
 • 2d
 • 16w
 • 103
 • 195
 • 1050/1000
 • gr8/gr10q
 • 138
 • 141
 • 27.5
 • 15
 • 41
 • 40
 • 49~51
 • 资料获取
 • 2d
 • 21w
 • 102
 • 260
 • 1400/1300
 • gr8/gr10q
 • 138
 • 141
 • 27.5
 • 15
 • 41
 • 40
 • 49~51
 • 资料获取
 • 2d
 • 28w
 • 108
 • 320
 • 2050/1900
 • gr8/gr10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
 • 2d
 • 38w
 • 110
 • 430
 • 2850/2750
 • gr10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
 • 2d
 • 55w
 • 78
 • 700
 • 3900/3650
 • gry10q
 • 205
 • 207
 • 33
 • 24
 • 41
 • 49
 • 74~77
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置