t9c-2022世界杯买球app

t9c
 • -  灯管外壳采用全电炉生产的玻璃,含铁量低、干净无暇

  -  全自动化生产线生产, 产品质量一致性高

  -  一流的荧光灯涂粉技术,确保均匀和柔和的照明效果

  -  产品符合rohs和doe 要求

  -  25000 小时寿命

详细资料获取
亚洲t9c
详细资料获取
 • model
 • wattage
  (w)
 • voltage
  (v)
 • current
  (ma)
 • lumens
  (lm)
 • cap
 • ra
 • color temperature
  (k)
 • life
  (h)
 • a or b
  (mm)
 • c or d
  (mm)
 • d1
  (mm)
 • 资料获取
 • t9c
 • 22w
 • 62
 • 400
 • 1150/1000
 • g10q
 • 51/76
 • 2700-6500
 • 12000
 • 150
 • 208
 • 29.5
 • 资料获取
 • t9c
 • 32w
 • 84
 • 450
 • 1900/1750
 • g10q
 • 51/76
 • 2700-6500
 • 12000
 • 240
 • 298
 • 29.5
 • 资料获取
 • t9c
 • 40w
 • 115
 • 415
 • 2500/2250
 • g10q
 • 51/76
 • 2700-6500
 • 12000
 • 343
 • 400
 • 29.5
 • 资料获取
 • *t9c
 • *22w
 • 62
 • 400
 • 1350/1250
 • g10q
 • 82
 • 2700-6500
 • 12000
 • 150
 • 208
 • 29.5
 • 资料获取
 • *t9c
 • *32w
 • 84
 • 450
 • 2200/2100
 • g10q
 • 82
 • 2700-6500
 • 12000
 • 240
 • 298
 • 29.5
 • 资料获取
 • *t9c
 • *40w
 • 115
 • 415
 • 2900/2700
 • g10q
 • 82
 • 2700-6500
 • 12000
 • 343
 • 400
 • 29.5
 • 资料获取
在线留言
如果您有任何疑问或意见,欢迎填写下列表单,我们将会用最快的速度与您联络!
提 交
重 置